dimecres, 13 de desembre de 2017

Nadala Ràdio MolletDes de l'escola hem participat en la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja aportant joguines.

El grups de 3r han anat en representació de l'escola i ens ha cantat la Nadala "M'agrada el Nadal".

Cliqueu a l'imatge per escoltar l'àudio de Ràdio Mollet.
 Nadala 3r

dijous, 30 de novembre de 2017

SENSIBILITZEM-NOS AMB LES MALALTIES INFECCIOSES

Aquest curs tornem a participar a la 26a. Edició de la Marató de TV3 que enguany està dedicada a les malalties infeccioses.
Des de l'escola us volem demanar la vostra participació assistint a l'activitat que tenim programada pel
diumenge 17 de desembre a partir de les 9:30 , que consistirà en una caminada per Gallecs amb esmorzar popular ( a canvi de la voluntat). Aquest any farem l'activitat conjuntament amb l'Ajuntament de Mollet i el Consorci de Gallecs. La participació de la caminada tindrà el preu d'un euro que es pagarà prèviament, on els beneficis aniran destinats a la Marató.

Els dies d'abans farem un gran mural per treballar la prevenció de les malalties infeccioses a l'escola.

dimarts, 28 de novembre de 2017

Estem treballant

Per problemes tècnics. Hi ha articles que no apareixen. Estem treballant per solucionar-ho. Perdoneu les molèsties.


Article

Claus per controlar impulsos agressius en nens


Els tres primers anys de vida són crucials. Els límits, durant aquesta etapa són de vital importancia. És durant aquest període que els petits aprenen certes pautes de conducta i comença el moment d’interioritzar certs comportaments i maneres de funcionar. És molt important estar atents als símptomes primerencs i no deixar d’exercir l’autoritat. Podem dir que els petits comencen a:
 • Tenir consciència de les coses, de les conseqüències dels seus actes i a tenir sentiment de culpa.
 • Conèixer i saber què és l'empatia (ajudar els altres i posar-se en el seu lloc).
 • Tolerància a la frustració (entendre el NO, i comprendre que a vegades, les coses no són com ells volen).
Ens podem trobar amb límits familiars (els que ens inculca la nostra familia i els nostres pares) i socials (els que la societat i els altres ens marquen). Podríem dir també que, abans de jutjar i d’actuar segons de quina manera, fóra important veure, detectar i actuar en funció de si les conductes agressives dels nens venen per una carència educativa, o bé per trets de personalitat psicopàtica (sovint per una forta inestabilitat emocional, manca de consciència, falta d’empatia i absència de culpa).
També són de vital importancia els factors com l'edat i el context on passen els esdeveniments. No ens hem d’oblidar que el comportament agressiu en els nens forma part del desenvolupament normal; encara estan desenvolupant el llenguatge, a vegades volen ser “independents” i els costa controlar els impulsos. Per tant, durant aquesta edat pot arribar a ser bastant normal que es manifesti algun tipus d’agressivitat.
També, cap als 11,12 anys (a la pre-adolescència) és probable que torni a reaparèixer amb força aquesta agressivitat. Ens ajudarà tenir present i entendre aquest comportament com una part necessària del creixement, i una part fonamental del procés de socialització. No obstant, és important actuar i no deixar passar certs comportaments inadeqüats. Sovint trobem infants que han adquirit un “poder” especial, que els otorga la potestat de “pegar” a tot aquell que se li posa al davant.
L’educació emocional i la disciplina positiva ens poden donar èines per actuar amb fermesa i autoritat, a l’hora que amb afecte i empatía.

Què podem fer per evitar l'agressivitat en el nostre fill?

 • És important actuar ràpidament. Quan faci una conducta inadeqüada, com pegar, estirar cabells, mossegar, etc li hem de fer saber que allò no és correcte; que ha “ferit” a una altra persona, i que hem de procurar que no es torni a repetir.
 • Cal ensenyar-li les conseqüències dels seus actes (“si pegues, et portes malament i fas mal, no tindràs certs privilegis.”).
 • Procurarem i intentarem no posar-nos nerviosos (mantenir la calma) i no cridar, però que vegi que aquella actuació no ens ha agradat i no estem d'acord amb allò que ha fet.
 • De cabdal importancia és ser constants i no caure en l’abandonament. Ajuda molt actuar i respondre de la mateixa manera; i en situacions en públic no hem de deixar que ens guanyi la vergonya. Al cap i a la fi, si estem treballant certs aspectes, hem de ser coherents i ells han de veure que allò està mal fet estigui on estigui; perquè si veu debilitats, s’aprofitarà.
 • Val molt la pena ensenyar alternatives. Se li pot dir que entenem que s’hagi enfadat, però que no ho ha de demostrar d’aquesta manera.
 • Cal ensenyar-li a demanar disculpes i perdó. És important que entengui que si ha fet mal o ha ferit algú, ha de demanar disculpes, i que no s’ha de fer mal a les persones. De la mateixa manera; si té un bon comportament, està bé, elogiar-lo i lloar-lo.
 • Cal prestar atenció als programes de televisió, videojocs i altres pantalles. A les nostres mans està escollir el contingut del que miren. Sovint, són dibuixos violents, amb amenaces, cops de puny, empentes, etc. Una bona opció pot ser mirar amb ells la televisió de manera educativa, i no deixar-los “aparcats” allà; si no, correm el risc que es crein el seu “submón” i s’aïllin de la resta..
Un altre dels aspectes que resulta de molta importància i que cal començar a treballar des de petits, és l’autocontrol envers ells mateixos i els atres. La seva impulsivitat a vegades els porta a fer actes poc correctes o molt espontànis. Som els adults els que hem de trobar l’equilibri per tolerar o no segons quins comportaments segons el nostre criteri. No ens haurem d’oblidar tampoc que cal donar exemple amb els nostres actes; som el mirall on ells es miren i sóm responsables dels nostres propis actes.
De la mateixa manera, quan abans es comença a treballar l’autonomia i la responsabilitat, molt millor funcionen les coses després. És molt important el vincle i el respecte que s’estableix durant els primers anys. Quan parlem de responsabilitat, ens referim a responsabilitat amb ell mateix, els altres i els diferents contextos familiar, escolar i social.
Article escrit per:
Laia Delriu. Psicòloga infantil; directora de Dintell, Centre Infantil, Children’s Center, Centre Pour Enfants.

divendres, 20 de gener de 2017

CALÇOTADA PER SANT VICENÇ !!


Com ja és tradició, per Sant Vicenç a Cal Músic mengem calçots !!!

Novament, i gràcies als pares i mares col·laboradors/es coordinats per la comissió de festes i hort, els alumnes de l'escola han pogut gaudir de la festa. Malauradament no ha pogut ser tan lluïda com d'altres anys per la pluja. 
Els alumnes de sisè han estat els encarregats de repartir els calçots i d'ajudar als més menuts a menjar-los.
Des d'aquí us volem emplaçar a participar de les activitats de la Festa Major d'hivern del poble, gaudiu i divertiu-vos. Som -hi que ja s'acaba la setmana dels barbuts !!
 

DIPLOMA PER LA PARTICIPACIÓ A LA MARATÓNovament, moltes gràcies a tothom per col·laborar.


divendres, 13 de gener de 2017

BENVINGUTS AL SEGON TRIMESTRE !!


Ja ens tornem a retrobar, aquest trimestre ve carregat d'algunes novetats i,  com sempre,  de moltes activitats, que com a escola celebrarem conjuntament. 

En primer lloc us volem fer cinc cèntims d'algunes novetats:

 A) CANVI EN LA  NORMATIVA D'AVALUACIÓ que afecten als informes trimestrals i als de final de curs .
A banda dels canvi en els literals que ja us vàrem avançar a inici de curs: AS (assoliment satisfactori, AN: Assoliment notable i AE (assoliment excel·lent) també us arribaran els informes finals de curs amb les dimensions que des de cada àmbit s'hagin avaluat. 
Les àrees de coneixement s’agrupen en àmbits segons la seva afinitat i el seu caràcter complementari, dins de cada àrea hi ha distintes dimensions en les que ens treballen les competències b`siques de cada àrea. 
Us afegim el resum per tal que us serveixi d'orientació.

Àmbit lingüístic

Àrea de llengua catalana i literatura i
Àrea de llengua castellana i literatura
           Àrea de primera llengua estrangera (anglès)
 • Dimensió comunicació oral
  • Competència 1: comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.
  • Competència 2: produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.
  • Competència 3: interactuar oralment d’acord amb la situació comunicativa utilitzant estratègies conversacionals.
 • Dimensió comprensió lectora
  • Competència 4: llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents suports i formats.
  • Competència 5: aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura.
  • Competència 6: utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el component semàntic de les paraules i les estructures morfosintàctiques més habituals.
  • Competència 7: aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement propi.
 • Dimensió expressió escrita
  • Competència 8: planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
  • Competència 9: produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
  • Competència 10: revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació comunicativa.
 • Dimensió literària
  • Competència 11: llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal.
  • Competència 12: crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.
 • Dimensió plurilingüe i intercultural
  • Competència 13: ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.
  • Competència 14: conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya, l’Estat espanyol, Europa i el món.
Àmbit matemàtic

Àrea de matemàtiques
 • Dimensió resolució de problemes
  • Competència 1: traduir un problema a una representació matemàtica i emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre’l.
  • Competència 2: donar i comprovar la solució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.
  • Competència 3: fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.
 • Dimensió raonament i prova
  • Competència 4: fer conjectures matemàtiques adients en situacions quotidianes i comprovar-les.
  • Competència 5: argumentar les afirmacions i els processos matemàtics realitzats en contextos propers.
 • Dimensió connexions
  • Competència 6: establir relacions entre diferents conceptes, així com entre els diversos significats d’un mateix concepte.
  • Competència 7: identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes.
 • Dimensió comunicació i representació
  • Competència 8: expressar idees i processos matemàtics de manera comprensible tot emprant el llenguatge verbal (oral i escrit).
  • Competència 9: usar les diverses representacions dels conceptes i relacions per expressar matemàticament una situació.
  • Competència 10: usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i interpretar les representacions matemàtiques que ofereixen.

Àmbit de coneixement del medi

Àrea de coneixement del medi natural i
Àrea de coneixement del medi social i cultural
 • Dimensió món actual
  • Competència 1: plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  • Competència 2: interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en que vivim.
  • Competència 3: interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se.
  • Competència 4: analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.
  • Competència 5: valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.
 • Dimensió salut i equilibri
  • Competència 6: adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.
  • Competència 7: prendre consciència del propi cos, de les emocions i sentiments propis i aliens, per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència.
  • Competència 8: prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per la prevenció i el guariment de malalties.
 • Dimensió tecnologia i vida quotidiana
  • Competència 9: utilitzar materials de manera eficient amb coneixements científics i criteris tecnològics, per resoldre situacions quotidianes.
  • Competència 10: dissenyar màquines simples i utilitzar aparells de la vida quotidiana de forma segura i eficient.
 • Dimensió ciutadania
  • Competència 11: adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de béns i serveis, amb coneixements científics i socials per esdevenir un consumidor responsable.
  • Competència 12: participar en la vida col·lectiva a partir de valors democràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn més just i solidari.
  • Competència 13: valorar el sistema democràtic partint del coneixement dels sistemes polítics per esdevenir futurs ciutadans crítics.
Àmbit artístic

Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa
 • Dimensió percepció, comprensió i valoració
  • Competència 1: mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.
  • Competència 2: utilitzar elements bàsics del llenguatge visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.
  • Competència 3: comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
  • Competència 4: comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.
 • Dimensió interpretació i producció
  • Competència 5: emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
  • Competència 6: interpretar música vocal i instrumental amb els elements i recursos bàsics del llenguatge musical.
  • Competència 7: emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic, per expressar-se, interpretar i comunicar-se.
 • Dimensió imaginació i creativitat
  • Competència 8: improvisar i crear amb els elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.
  • Competència 9: dissenyar i realitzar projectes i produccions artístiques multidisciplinàries.
Àmbit d’educació física

Àrea d’educació física
 • Dimensió activitat física
  • Competència 1: resoldre situacions motrius de forma eficaç en la pràctica d’activitats físiques.
  • Competència 2: prendre consciència dels límits i les possibilitats del propi cos en la realització d’activitats físiques.
 • Dimensió hàbits saludables
  • Competència 3: mostrar hàbits saludables en la pràctica d’activitats físiques i en la vida quotidiana.
  • Competència 4: valorar la pràctica habitual de l’activitat física com a factor beneficiós per a la salut.
 • Dimensió expressió i comunicació corporal
  • Competència 5: comunicar vivències, emocions i idees utilitzant els recursos expressius del propi cos.
  • Competència 6: prendre part en activitats col·lectives d’expressió i comunicació corporal per afavorir la relació amb els altres.
 • Dimensió joc motor i temps de lleure
  • Competència 7: participar en el joc col·lectiu de manera activa mostrant-se respectuós amb les normes i els companys.
  • Competència 8: practicar activitat física vinculada a l’entorn com una forma d’ocupació del temps lleure.
 B) ACTIVITATS ESCOLARS:
             * CALÇOTADA
             * CARNAVAL 

             * COLÒNIES P5 I 2n
             * JORNADA DE PORTES OBERTES

A mesura que ens anem acostant a les activitats us anirem informant, us animem a què no deixeu de consultar el blog de les classes.

                                                                                       EQUIP DE COORDINACIÓ