L'escola

Presentació del centre

L’escola Cal Músic es troba a la Rambla Pompeu Fabra núm. 74 del municipi de Mollet del Vallès a la comarca del Vallès Oriental. Les famílies s’organitzen en règim de Cooperativa de pares i mares amb l’objectiu d’optimitzar els recursos econòmics de tots els alumnes, per tal de poder fer inversions envers a la dotació d’equipament informàtica, llibres de text, material didàctic, mobiliari ... D’altra banda assegurem que tot l’alumnat del centre disposi de tot el material i que pugui participar a totes les sortides programades.

El projecte educatiu de l'escola dóna especial rellevància a:
  • El tractament integral de les llengües, amb la introducció de la llengua anglesa des de P3, organització d’activitats de teatre amb les tres llengües. 
  • La introducció de les TIC-TAC a les aules com a element dinamitzador. 
  • El respecte al medi ambient a partir d’activitats que fomenten el reciclatge, la reducció i la reutilització dels residus. Treball a l’hort escolar. 
  • La tolerància, el diàleg, la solidaritat i el respecte mutu envers els altres sense cap tipus de discriminació per raons ideològiques, de llengua o sexe. 

Acull alumnes de la pròpia població, majoritàriament del barri de Can Pantiquet, on està situat el centre. La matrícula pel present és de 304 alumnes i ja disposem de tots els nivells d’educació infantil i de primer de primària amb doble línia; la resta de nivells fins a sisè amb una línia. Per tant tenim 6 aules d’Educació Infantil i 9 aules d’Educació Primària. El centre compta amb aules d’Educació Especial, desdoblaments, dues de pintura, informàtica, audiovisuals, música, i altres espais com gimnàs, sala de psicomotricitat, racons de joc simbòlic, dos patis, pistes, biblioteca, hort, menjador i cuina pròpia.

En el curs 2012-13 hem iniciat un nou període d’aplicació de la llengua anglesa, mitjançant la concessió i aplicació d’un PILE (Pla integrat de llengües).

Disposem i participem d’un PFC (Pla de formació de centre ) tot el professorat de l’escola participarà d’un seminari de formació en coneixement del medi. A banda dels cursos de formació propis de cada mestre.

Els mestres de l’escola, durant tot el curs, els dilluns al migdia treballem per comissions: biblioteca, festes i TIC i.

Així mateix dins del PEE (Pla d’entorn) participarem en la diada mundial de la dansa i en els tallers orientats a fer un Consum sostenible.

Finalment, també participem del PCE (Pla Català de l’Esport).

L'escola disposa d'altres serveis gestionats per l’AMPA:
- Servei d’ acollida.
- Servei de menjador amb cuina pròpia.
- Servei de monitoratge a l’acollida i al menjador.
- Activitats extraescolars adreçades a tot l’alumnat del centre.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada